DNEVNA LISTA

Broj Ime Vreme Igra Poena
1 Milica Gajić 04.06.2024. u 13:19 89300
2 Branko 22.05.2024. u 23:36 700
3 Nikola Stojković 28.04.2024. u 20:14 Winnie Pooh Fliper 5010
4 Nikola Stojković 28.04.2024. u 20:11 Winnie Pooh Fliper 6130
5 Nikola Stojković 28.04.2024. u 20:08 Winnie Pooh Fliper 2230
6 Nikola Stojković 28.04.2024. u 20:07 Winnie Pooh Fliper 1930
7 Nikola Stojković 28.04.2024. u 19:42 Winnie Pooh Fliper 4340
8 Nikola Stojković 28.04.2024. u 19:40 Winnie Pooh Fliper 3630
9 Nikola Stojković 28.04.2024. u 19:38 Winnie Pooh Fliper 6360
10 Nikola Stojković 28.04.2024. u 19:35 Winnie Pooh Fliper 2460
11 Nikola Stojković 28.04.2024. u 19:33 Winnie Pooh Fliper 2860
12 Nikola Stojković 28.04.2024. u 19:32 Winnie Pooh Fliper 3010
13 Nikola Stojković 28.04.2024. u 19:29 Winnie Pooh Fliper 4600
14 Nikola Stojković 28.04.2024. u 19:27 Winnie Pooh Fliper 3490
15 Nikola Stojković 28.04.2024. u 19:25 Winnie Pooh Fliper 2740
16 Nikola Stojković 28.04.2024. u 19:23 Winnie Pooh Fliper 3300
17 Nikola Stojković 28.04.2024. u 19:21 Winnie Pooh Fliper 4480
18 Nikola Stojković 28.04.2024. u 15:52 4900
19 Nikola Stojković 28.04.2024. u 15:52 3200
20 Nikola Stojković 28.04.2024. u 15:51 5650
21 Nikola Stojković 28.04.2024. u 15:51 3750
22 Nikola Stojković 28.04.2024. u 15:49 Winnie Pooh Fliper 3400
23 Nikola Stojković 28.04.2024. u 15:46 Winnie Pooh Fliper 5540
24 Nikola Stojković 28.04.2024. u 15:43 Winnie Pooh Fliper 2920
25 Nikola Stojković 28.04.2024. u 15:42 Winnie Pooh Fliper 2060
26 Nikola Stojković 28.04.2024. u 15:40 Winnie Pooh Fliper 1710
27 Nikola Stojković 27.04.2024. u 21:28 Winnie Pooh Fliper 4710
28 Nikola Stojković 27.04.2024. u 21:25 Winnie Pooh Fliper 720
29 Nikola Stojković 27.04.2024. u 21:24 Winnie Pooh Fliper 4820
30 Nikola Stojković 27.04.2024. u 21:22 Winnie Pooh Fliper 2740
31 Adrijana Maroš 24.04.2024. u 08:50 50060
32 Adrijana Maroš 23.04.2024. u 12:13 16940
33 Adrijana Maroš 23.04.2024. u 12:03 14850
34 Branko 23.04.2024. u 11:41 7560
35 Adrijana Maroš 23.04.2024. u 10:15 11050
36 Adrijana Maroš 23.04.2024. u 10:13 750
37 Adrijana Maroš 23.04.2024. u 08:18 8000
38 Adrijana Maroš 23.04.2024. u 08:17 10350
39 Milica Gajić 22.04.2024. u 23:07 2040
40 Adrijana Maroš 22.04.2024. u 12:35 Winnie Pooh Fliper 1600
41 Adrijana Maroš 22.04.2024. u 12:34 Winnie Pooh Fliper 3990
42 Adrijana Maroš 22.04.2024. u 12:28 Winnie Pooh Fliper 12230
43 Adrijana Maroš 22.04.2024. u 12:25 Winnie Pooh Fliper 4360
44 Adrijana Maroš 22.04.2024. u 12:23 Winnie Pooh Fliper 2830
45 Mila Legen 18.04.2024. u 21:04 Winnie Pooh Fliper 1170
46 Mila Legen 18.04.2024. u 20:52 Winnie Pooh Fliper 4400
47 Milica Gajić 18.04.2024. u 13:49 2200
48 Milica Gajić 18.04.2024. u 12:06 7620
49 Isidora Laseti 16.04.2024. u 15:17 4540
50 Milica Gajić 15.04.2024. u 09:48 6220
51 Isidora Laseti 12.04.2024. u 09:33 63840
52 Isidora Laseti 11.04.2024. u 11:58 19700
53 Milica Gajić 10.04.2024. u 12:34 15580
54 Milica Gajić 04.04.2024. u 11:25 12100
55 Milica Gajić 26.03.2024. u 00:49 67100
56 Milica Gajić 20.03.2024. u 14:37 1800
57 Tamara 19.03.2024. u 18:09 1900
58 Tamara 19.03.2024. u 18:09 3500
59 Tamara 19.03.2024. u 18:08 2400
60 Isidora Laseti 19.03.2024. u 14:30 40
61 Isidora Laseti 17.03.2024. u 21:48 3500
62 Milica Gajić 07.03.2024. u 09:47 136440
63 Isidora Laseti 03.03.2024. u 16:37 56780
64 Milica Gajić 02.03.2024. u 21:54 95440
65 Milica Gajić 27.02.2024. u 12:57 5160
66 Mirza Azderović 16.02.2024. u 13:21 5650
67 Mirza Azderović 16.02.2024. u 13:20 1650
68 Mirza Azderović 16.02.2024. u 13:20 2650
69 Mirza Azderović 16.02.2024. u 13:20 4300
70 Mirza Azderović 16.02.2024. u 13:20 900
71 Mirza Azderović 16.02.2024. u 13:20 2250
72 Mirza Azderović 16.02.2024. u 13:20 3250
73 Mirza Azderović 16.02.2024. u 13:19 Winnie Pooh Fliper 12050
74 Mirza Azderović 16.02.2024. u 13:16 Winnie Pooh Fliper 4430
75 Mirza Azderović 14.02.2024. u 17:37 Winnie Pooh Fliper 470
76 Mirza Azderović 14.02.2024. u 17:37 Winnie Pooh Fliper 1690
77 Mirza Azderović 14.02.2024. u 17:35 Winnie Pooh Fliper 3530
78 Mirza Azderović 14.02.2024. u 17:34 Winnie Pooh Fliper 1510
79 Mirza Azderović 14.02.2024. u 17:33 Winnie Pooh Fliper 1630
80 Isidora Laseti 06.02.2024. u 14:58 21740
81 Milica Gajić 29.01.2024. u 23:13 13760
82 Adrijana Maroš 17.01.2024. u 13:38 8250
83 Adrijana Maroš 17.01.2024. u 13:20 8500
84 Adrijana Maroš 17.01.2024. u 13:19 2800
85 Adrijana Maroš 17.01.2024. u 13:18 6850
86 Adrijana Maroš 17.01.2024. u 13:17 5450
87 Adrijana Maroš 17.01.2024. u 13:17 1250
88 Adrijana Maroš 17.01.2024. u 11:55 20760
89 Adrijana Maroš 17.01.2024. u 08:59 78220
90 Adrijana Maroš 16.01.2024. u 09:33 27800
91 Milica Gajić 12.01.2024. u 12:59 8420
92 Adrijana Maroš 12.01.2024. u 09:02 11650
93 Adrijana Maroš 12.01.2024. u 09:00 8450
94 Adrijana Maroš 12.01.2024. u 08:59 1900
95 Adrijana Maroš 12.01.2024. u 08:59 3450
96 Adrijana Maroš 12.01.2024. u 08:40 14780
97 Adrijana Maroš 12.01.2024. u 08:30 5500
98 Adrijana Maroš 11.01.2024. u 13:59 4740
99 Adrijana Maroš 11.01.2024. u 13:52 7950
100 Adrijana Maroš 11.01.2024. u 13:51 10600
101 Adrijana Maroš 11.01.2024. u 09:22 10450
102 Adrijana Maroš 11.01.2024. u 08:47 16620
103 Adrijana Maroš 10.01.2024. u 12:26 120
104 Adrijana Maroš 10.01.2024. u 12:18 4350
105 Adrijana Maroš 10.01.2024. u 12:16 4050
106 Adrijana Maroš 10.01.2024. u 12:14 7550
107 Adrijana Maroš 10.01.2024. u 12:13 2800
108 Adrijana Maroš 10.01.2024. u 12:12 1400
109 Adrijana Maroš 10.01.2024. u 12:12 7650
110 Adrijana Maroš 10.01.2024. u 12:12 9200
111 Adrijana Maroš 10.01.2024. u 12:12 3050
112 Adrijana Maroš 10.01.2024. u 12:11 Winnie Pooh Fliper 3490
113 Adrijana Maroš 10.01.2024. u 12:09 Winnie Pooh Fliper 3020
114 Adrijana Maroš 10.01.2024. u 11:51 3350
115 Adrijana Maroš 10.01.2024. u 11:51 450
116 Adrijana Maroš 10.01.2024. u 11:50 6750
117 Adrijana Maroš 10.01.2024. u 11:50 1850
118 Adrijana Maroš 10.01.2024. u 11:50 4300
119 Adrijana Maroš 10.01.2024. u 11:50 600
120 Adrijana Maroš 10.01.2024. u 11:49 4750
121 Adrijana Maroš 10.01.2024. u 11:48 Winnie Pooh Fliper 5220
122 Adrijana Maroš 10.01.2024. u 11:42 Winnie Pooh Fliper 5190
123 Adrijana Maroš 10.01.2024. u 08:42 13500
124 Adrijana Maroš 10.01.2024. u 08:39 14120
125 Adrijana Maroš 09.01.2024. u 13:15 6550
126 Adrijana Maroš 09.01.2024. u 12:00 15550
127 Adrijana Maroš 09.01.2024. u 08:22 19536
128 Adrijana Maroš 09.01.2024. u 08:17 12150
129 Adrijana Maroš 09.01.2024. u 08:14 2600
130 Milica Gajić 08.01.2024. u 21:51 4150
131 Milica Gajić 08.01.2024. u 21:51 600
132 Milica Gajić 08.01.2024. u 21:51 1350
133 Milica Gajić 08.01.2024. u 21:51 4150
134 Milica Gajić 08.01.2024. u 21:51 2450
135 Milica Gajić 08.01.2024. u 21:51 1550
136 Milica Gajić 08.01.2024. u 21:51 3000
137 Milica Gajić 08.01.2024. u 21:50 4150
138 Milica Gajić 08.01.2024. u 21:50 4200
139 Milica Gajić 08.01.2024. u 21:50 1950
140 Milica Gajić 08.01.2024. u 21:50 4200
141 Milica Gajić 08.01.2024. u 21:50 2950
142 Milica Gajić 08.01.2024. u 21:49 22700
143 Adrijana Maroš 08.01.2024. u 12:10 9450
144 Adrijana Maroš 08.01.2024. u 12:08 6950
145 Adrijana Maroš 08.01.2024. u 12:08 7700
146 Adrijana Maroš 08.01.2024. u 12:07 7050
147 Adrijana Maroš 08.01.2024. u 11:40 5650
148 Adrijana Maroš 08.01.2024. u 11:30 9850
149 Adrijana Maroš 08.01.2024. u 11:29 1500
150 Adrijana Maroš 08.01.2024. u 11:29 800
151 Adrijana Maroš 08.01.2024. u 09:41 15500
152 Adrijana Maroš 08.01.2024. u 09:37 1600
153 Adrijana Maroš 08.01.2024. u 09:37 4000
154 Adrijana Maroš 08.01.2024. u 08:58 9700
155 Adrijana Maroš 08.01.2024. u 08:56 3500
156 Adrijana Maroš 08.01.2024. u 08:54 5700
157 Adrijana Maroš 08.01.2024. u 08:53 1000
158 Adrijana Maroš 08.01.2024. u 08:53 10100
159 Adrijana Maroš 08.01.2024. u 08:51 12650
160 Isidora Laseti 07.01.2024. u 22:32 400
161 Adrijana Maroš 05.01.2024. u 08:28 9650
162 Adrijana Maroš 05.01.2024. u 08:28 11650
163 Adrijana Maroš 05.01.2024. u 08:25 950
164 Adrijana Maroš 05.01.2024. u 08:25 1150
165 Adrijana Maroš 05.01.2024. u 08:25 6650
166 Adrijana Maroš 05.01.2024. u 08:24 4800
167 Adrijana Maroš 04.01.2024. u 14:02 13100
168 Adrijana Maroš 04.01.2024. u 13:58 9300
169 Adrijana Maroš 04.01.2024. u 13:57 5800
170 Adrijana Maroš 04.01.2024. u 13:56 9200
171 Adrijana Maroš 04.01.2024. u 13:55 7650
172 Adrijana Maroš 04.01.2024. u 13:54 8650
173 Adrijana Maroš 04.01.2024. u 13:53 3800
174 Adrijana Maroš 04.01.2024. u 13:53 2300
175 Adrijana Maroš 04.01.2024. u 13:52 6100
176 Adrijana Maroš 04.01.2024. u 13:52 850
177 Isidora Laseti 03.01.2024. u 14:57 28180
178 Isidora Laseti 29.12.2023. u 12:24 51960
179 Milica Gajić 22.12.2023. u 21:58 9020
180 Milica Gajić 22.12.2023. u 01:16 423360
181 Isidora Laseti 16.12.2023. u 15:36 49480
182 Isidora Laseti 14.12.2023. u 21:05 1460
183 Isidora Laseti 14.12.2023. u 12:27 12200
184 Micika90 12.12.2023. u 17:58 5650
185 Micika90 12.12.2023. u 17:57 1950
186 Micika90 12.12.2023. u 17:56 Winnie Pooh Fliper 3350
187 Milica Gajić 11.12.2023. u 20:19 3840
188 Adrijana Maroš 08.12.2023. u 13:14 1120
189 Adrijana Maroš 07.12.2023. u 12:30 74180
190 Adrijana Maroš 07.12.2023. u 12:05 21860
191 Adrijana Maroš 07.12.2023. u 09:22 95080
192 Isidora Laseti 07.12.2023. u 07:49 52440
193 Milica Gajić 06.12.2023. u 20:58 4000
194 Milica Gajić 06.12.2023. u 12:23 10100
195 Milica Gajić 06.12.2023. u 12:22 1250
196 Milica Gajić 06.12.2023. u 12:22 4900
197 Milica Gajić 06.12.2023. u 12:22 1150
198 Milica Gajić 06.12.2023. u 12:21 500
199 Isidora Laseti 06.12.2023. u 10:34 64460
200 Adrijana Maroš 06.12.2023. u 09:43 51560
201 Adrijana Maroš 05.12.2023. u 12:09 71280
202 Adrijana Maroš 05.12.2023. u 10:58 54640
203 Adrijana Maroš 04.12.2023. u 12:16 4060
204 Adrijana Maroš 04.12.2023. u 10:50 85660
205 Branko 02.12.2023. u 23:55 1650
206 Branko 02.12.2023. u 23:54 15200
207 Branko 02.12.2023. u 16:45 5540
208 Milica Gajić 01.12.2023. u 13:07 20000
209 Milica Gajić 30.11.2023. u 10:53 380
210 Adrijana Maroš 30.11.2023. u 09:47 12580
211 Milica Gajić 30.11.2023. u 09:32 24160
212 Isidora Laseti 30.11.2023. u 01:06 3660
213 Adrijana Maroš 29.11.2023. u 13:29 10040
214 Branko 29.11.2023. u 13:26 500
215 Adrijana Maroš 29.11.2023. u 11:33 56500
216 Adrijana Maroš 29.11.2023. u 08:29 21560
217 Isidora Laseti 29.11.2023. u 08:17 41800
218 Adrijana Maroš 28.11.2023. u 13:50 17560
219 Adrijana Maroš 28.11.2023. u 08:25 10500
220 Adrijana Maroš 27.11.2023. u 13:13 Winnie Pooh Fliper 3260
221 Adrijana Maroš 27.11.2023. u 13:11 Winnie Pooh Fliper 2940
222 Adrijana Maroš 27.11.2023. u 13:09 13000
223 Adrijana Maroš 27.11.2023. u 12:56 Winnie Pooh Fliper 3760
224 Adrijana Maroš 27.11.2023. u 12:53 Winnie Pooh Fliper 4330
225 Adrijana Maroš 27.11.2023. u 12:49 Winnie Pooh Fliper 2150
226 Adrijana Maroš 27.11.2023. u 12:47 Winnie Pooh Fliper 11430
227 Nikola Nikić 26.11.2023. u 10:41 1500
228 Nikola Nikić 26.11.2023. u 10:31 3000
229 Nikola Nikić 26.11.2023. u 10:31 3850
230 Nikola Nikić 26.11.2023. u 10:31 5550
231 Nikola Nikić 26.11.2023. u 10:30 7500
232 Nikola Nikić 26.11.2023. u 10:30 6650
233 Nikola Nikić 26.11.2023. u 10:29 3400
234 Nikola Nikić 26.11.2023. u 10:29 1550
235 Nikola Nikić 26.11.2023. u 10:29 6450
236 Nikola Nikić 26.11.2023. u 10:11 8200
237 Nikola Nikić 26.11.2023. u 10:11 500
238 Nikola Nikić 26.11.2023. u 10:11 7950
239 Nikola Nikić 26.11.2023. u 10:10 2050
240 Nikola Nikić 26.11.2023. u 10:10 6500
241 Isidora Laseti 21.11.2023. u 12:07 22840
242 Goran 19.11.2023. u 14:24 41840
243 Goran 19.11.2023. u 11:40 224220
244 Isidora Laseti 14.11.2023. u 15:16 23780
245 Isidora Laseti 14.11.2023. u 11:30 5180
246 Isidora Laseti 14.11.2023. u 08:16 2340
247 Milica Gajić 13.11.2023. u 12:53 9060
248 Vesna Ćopić 10.11.2023. u 15:09 2600
249 Vesna Ćopić 10.11.2023. u 14:48 520
250 Vesna Ćopić 10.11.2023. u 14:43 880
251 Milica Gajić 10.11.2023. u 08:13 22240
252 Milica Gajić 09.11.2023. u 11:40 1200
253 Isidora Laseti 08.11.2023. u 15:20 620
254 Goran 04.11.2023. u 08:49 36600
255 Milica Gajić 03.11.2023. u 15:40 3140
256 Milica Gajić 02.11.2023. u 15:46 24900
257 Milica Gajić 02.11.2023. u 10:03 1900
258 Milica Gajić 31.10.2023. u 12:24 3300
259 Milica Gajić 31.10.2023. u 12:24 4300
260 Marko 28.10.2023. u 00:04 420
261 Marko 24.10.2023. u 22:16 67080
262 Milica Gajić 20.10.2023. u 15:34 24000
263 Goran 19.10.2023. u 23:33 28300
264 Goran 17.10.2023. u 21:38 83380
265 Bojan 13.10.2023. u 22:12 3780
266 Bojan 02.10.2023. u 16:14 2960
267 Lucija 30.09.2023. u 21:27 1460
268 Lucija 30.09.2023. u 21:24 2400
269 Lucija 30.09.2023. u 21:23 3150
270 Lucija 30.09.2023. u 21:23 6850
271 Lucija 30.09.2023. u 21:23 7850
272 Lucija 30.09.2023. u 21:22 2050
273 Lucija 30.09.2023. u 21:22 2650
274 Lucija 30.09.2023. u 21:22 1950
275 Lucija 30.09.2023. u 21:20 1100
276 Lucija 30.09.2023. u 19:53 143340
277 Marko 29.09.2023. u 22:54 16000
278 Marko 29.09.2023. u 22:49 520
279 Marko 29.09.2023. u 00:08 49260
280 Marko 27.09.2023. u 23:36 11100
281 Marko 25.09.2023. u 11:00 19640
282 Marko 25.09.2023. u 10:24 14980
283 Marko 23.09.2023. u 00:54 297020
284 Marko 21.09.2023. u 00:01 3460
285 Marko 20.09.2023. u 23:55 89880
286 Marko 19.09.2023. u 21:57 77040
287 Marko 17.09.2023. u 22:04 44100
288 Goran 16.09.2023. u 13:11 1036620
289 Bojan 15.09.2023. u 21:12 26500
290 Milica Gajić 15.09.2023. u 08:55 240
291 Bojan 13.09.2023. u 23:07 122940
292 Lucija 04.09.2023. u 21:27 62360
293 Lucija 04.09.2023. u 18:12 46460
294 Marko 03.09.2023. u 22:46 258600
295 Marko 03.09.2023. u 17:38 634900
296 Marko 02.09.2023. u 18:08 41860
297 Marko 02.09.2023. u 01:07 Winnie Pooh Fliper 45310
298 Marko 01.09.2023. u 23:43 312100
299 Marko 31.08.2023. u 22:59 124580
300 Marko 30.08.2023. u 23:18 25320
301 Marko 29.08.2023. u 23:36 25700
302 Isidora Laseti 28.08.2023. u 08:32 3180
303 Isidora Laseti 28.08.2023. u 08:29 12100
304 Marko 27.08.2023. u 10:10 13600
305 Goran 26.08.2023. u 21:58 12920
306 Goran 26.08.2023. u 21:51 300
307 Goran 26.08.2023. u 13:07 20460
308 Goran 26.08.2023. u 10:34 116700
309 Bojan 26.08.2023. u 00:31 34480
310 Bojan 24.08.2023. u 13:58 58480
311 Marko 20.08.2023. u 22:19 142640
312 Marko 20.08.2023. u 19:40 94800
313 Goran 19.08.2023. u 23:04 17080
314 Goran 19.08.2023. u 14:55 265420
315 Goran 18.08.2023. u 09:41 3240
316 Branko 18.08.2023. u 00:21 19080
317 Marko 17.08.2023. u 16:14 6180
318 Branko 16.08.2023. u 00:54 18400
319 Goran 14.08.2023. u 21:47 23220
320 Goran 14.08.2023. u 17:07 43240
321 Goran 12.08.2023. u 20:08 24600
322 Sandra 11.08.2023. u 19:31 100680
323 Goran 11.08.2023. u 11:58 75080
324 Milica Gajić 10.08.2023. u 13:55 22460
325 Milica Gajić 10.08.2023. u 09:34 420
326 Bojan 27.07.2023. u 18:28 18340
327 Bojan 27.07.2023. u 09:20 382380
328 Milica Gajić 26.07.2023. u 14:20 1280
329 Milica Gajić 25.07.2023. u 15:14 4040
330 Bojan 22.07.2023. u 12:54 24860
331 Milica Gajić 21.07.2023. u 15:20 44500
332 Milica Gajić 21.07.2023. u 14:26 3050
333 Milica Gajić 21.07.2023. u 14:25 2250
334 Milica Gajić 21.07.2023. u 14:25 2640
335 Milica Gajić 21.07.2023. u 13:44 220
336 Milica Gajić 21.07.2023. u 13:19 13140
337 Milica Gajić 21.07.2023. u 11:46 7020
338 Milica Gajić 20.07.2023. u 15:32 8520
339 Isidora Laseti 20.07.2023. u 15:26 46600
340 Isidora Laseti 20.07.2023. u 14:00 8400
341 Isidora Laseti 20.07.2023. u 11:57 24080
342 Isidora Laseti 19.07.2023. u 15:10 13300
343 Isidora Laseti 19.07.2023. u 13:45 9450
344 Isidora Laseti 19.07.2023. u 13:44 1250
345 Isidora Laseti 19.07.2023. u 13:44 2700
346 Isidora Laseti 19.07.2023. u 13:44 1850
347 Isidora Laseti 19.07.2023. u 13:42 26200
348 Isidora Laseti 18.07.2023. u 15:48 117000
349 Isidora Laseti 18.07.2023. u 12:34 58980
350 Isidora Laseti 17.07.2023. u 14:48 5680
351 Goran 13.07.2023. u 22:36 45600
352 Isidora Laseti 13.07.2023. u 15:17 23700
353 Isidora Laseti 13.07.2023. u 14:49 2740
354 Isidora Laseti 07.07.2023. u 13:59 26260
355 Isidora Laseti 07.07.2023. u 13:17 Winnie Pooh Fliper 4340
356 Isidora Laseti 07.07.2023. u 13:12 4600
357 Isidora Laseti 07.07.2023. u 13:12 700
358 Isidora Laseti 07.07.2023. u 11:51 1700
359 Isidora Laseti 07.07.2023. u 09:40 125020
360 Isidora Laseti 06.07.2023. u 14:14 9620
361 Isidora Laseti 06.07.2023. u 13:04 1000
362 Isidora Laseti 05.07.2023. u 13:55 1950
363 Isidora Laseti 05.07.2023. u 13:54 4100
364 Isidora Laseti 05.07.2023. u 13:54 1150
365 Isidora Laseti 05.07.2023. u 13:03 21300
366 Lucija 30.06.2023. u 20:19 Winnie Pooh Fliper 4820
367 Lucija 18.06.2023. u 20:38 Winnie Pooh Fliper 16580
368 Goran 09.06.2023. u 12:55 10600
369 Isidora Laseti 06.06.2023. u 10:46 37300
370 Isidora Laseti 05.06.2023. u 11:57 26740
371 Isidora Laseti 05.06.2023. u 09:18 4550
372 Isidora Laseti 05.06.2023. u 09:15 1780
373 Isidora Laseti 02.06.2023. u 11:25 25780
374 Isidora Laseti 01.06.2023. u 11:47 1780
375 Isidora Laseti 31.05.2023. u 12:22 19320
376 Isidora Laseti 30.05.2023. u 11:49 19440
377 Isidora Laseti 29.05.2023. u 14:15 4120
378 Isidora Laseti 29.05.2023. u 13:03 8980
379 Isidora Laseti 29.05.2023. u 10:54 45220
380 Lucija 28.05.2023. u 23:41 5500
381 Maksim 26.05.2023. u 14:50 Winnie Pooh Fliper 1860
382 Isidora Laseti 25.05.2023. u 14:19 750
383 Isidora Laseti 25.05.2023. u 14:19 4150
384 Isidora Laseti 25.05.2023. u 14:19 1400
385 Isidora Laseti 25.05.2023. u 14:18 1300
386 Isidora Laseti 25.05.2023. u 13:40 760
387 Sandra 23.05.2023. u 15:21 55760
388 Lucija 20.05.2023. u 11:39 20880
389 Sandra 18.05.2023. u 12:12 308000
390 Lucija 16.05.2023. u 22:29 15100
391 Lucija 15.05.2023. u 15:07 1720
392 Lucija 14.05.2023. u 23:48 21560
393 Lucija 14.05.2023. u 00:04 19340
394 Lucija 13.05.2023. u 22:49 Winnie Pooh Fliper 58500
395 Branko 13.05.2023. u 21:53 6360
396 Goran 12.05.2023. u 22:59 7550
397 Goran 12.05.2023. u 22:59 1950
398 Goran 12.05.2023. u 22:58 Winnie Pooh Fliper 120490
399 Goran 12.05.2023. u 22:40 11200
400 Branko 12.05.2023. u 00:08 180
401 Branko 11.05.2023. u 21:03 12400
402 Branko 10.05.2023. u 18:59 16740
403 Branko 09.05.2023. u 08:52 161860
404 Isidora Laseti 08.05.2023. u 21:48 540
405 Isidora Laseti 08.05.2023. u 18:21 1300
406 Isidora Laseti 08.05.2023. u 10:52 15940
407 Aleksandra 05.05.2023. u 20:09 39220
408 Aleksandra 05.05.2023. u 17:29 6700
409 Aleksandra 05.05.2023. u 17:29 3600
410 Aleksandra 04.05.2023. u 19:30 Winnie Pooh Fliper 221460
411 Aleksandra 04.05.2023. u 18:12 27800
412 Bojan 04.05.2023. u 14:00 Winnie Pooh Fliper 125680
413 Bojan 04.05.2023. u 13:41 3550
414 Bojan 04.05.2023. u 13:41 600
415 Bojan 04.05.2023. u 13:41 3850
416 Bojan 04.05.2023. u 13:41 1700
417 Bojan 04.05.2023. u 13:41 6650
418 Bojan 04.05.2023. u 13:40 750
419 Bojan 04.05.2023. u 13:38 16160
420 Sandra 04.05.2023. u 10:23 39440
421 Sandra 04.05.2023. u 10:14 2700
422 Sandra 04.05.2023. u 10:10 6100
423 Sandra 04.05.2023. u 10:10 2050
424 Sandra 04.05.2023. u 09:59 1900
425 Sandra 04.05.2023. u 09:59 2450
426 Sandra 04.05.2023. u 08:53 10780
427 Branko 03.05.2023. u 21:14 Winnie Pooh Fliper 9010
428 Branko 03.05.2023. u 20:46 3180
429 Goran 03.05.2023. u 09:20 1150
430 Goran 03.05.2023. u 09:11 27300
431 Goran 02.05.2023. u 23:21 700
432 Milica Gajić 02.05.2023. u 19:55 1600
433 Milica Gajić 02.05.2023. u 19:54 10400
434 Milica Gajić 02.05.2023. u 19:53 1920
435 Milena 02.05.2023. u 18:38 Winnie Pooh Fliper 6630
436 Milena 02.05.2023. u 18:32 28180
437 Petar 02.05.2023. u 14:24 35160
438 Milena 02.05.2023. u 06:43 14060
439 Milena 01.05.2023. u 18:15 5140
440 Milena 01.05.2023. u 18:08 Winnie Pooh Fliper 81240
441 Branko 01.05.2023. u 17:41 Winnie Pooh Fliper 12130
442 Dragana Branković Jevđić 01.05.2023. u 15:23 4150
443 Bojan 29.04.2023. u 22:53 1500
444 Goran 29.04.2023. u 20:15 500
445 Bojan 29.04.2023. u 18:54 5520
446 Bojan 29.04.2023. u 18:34 Winnie Pooh Fliper 3010
447 Goran 29.04.2023. u 12:52 25640
448 Bojan 29.04.2023. u 06:55 3300
449 Mica 28.04.2023. u 17:18 7700
450 Petar 28.04.2023. u 13:03 7950
451 Petar 28.04.2023. u 13:03 1050
452 Petar 28.04.2023. u 12:20 104060
453 Sandra 28.04.2023. u 10:54 10200
454 Branko 27.04.2023. u 23:18 4920
455 Milena 27.04.2023. u 22:24 2850
456 Milena 27.04.2023. u 17:43 6160
457 Petar 27.04.2023. u 14:29 Winnie Pooh Fliper 8150
458 Petar 27.04.2023. u 12:34 132800
459 Sandra 27.04.2023. u 10:57 4000
460 Sandra 27.04.2023. u 10:46 Winnie Pooh Fliper 36830
461 Sandra 27.04.2023. u 10:37 32700
462 Branko 27.04.2023. u 10:19 3750
463 Milena 26.04.2023. u 21:39 32800
464 Petar 26.04.2023. u 16:55 7950
465 Sandra 26.04.2023. u 15:44 7450
466 Branko 26.04.2023. u 08:49 31260
467 Milena 26.04.2023. u 00:36 4800
468 Sandra 26.04.2023. u 00:28 7400
469 Sandra 25.04.2023. u 13:59 5850
470 Sandra 25.04.2023. u 12:42 Winnie Pooh Fliper 167870
471 Sandra 25.04.2023. u 12:26 4000
472 Sandra 25.04.2023. u 11:49 29360
473 Milena 24.04.2023. u 23:04 43760
474 Sandra 24.04.2023. u 10:10 30440
475 Branko 24.04.2023. u 09:06 53060
476 Milena 24.04.2023. u 00:46 3420
477 Milena 23.04.2023. u 19:55 47620
478 Sandra 23.04.2023. u 00:34 30940
479 Milena 22.04.2023. u 13:49 14400
480 Milena 22.04.2023. u 13:06 Winnie Pooh Fliper 17780
481 Milena 21.04.2023. u 15:53 29640
482 Marko 21.04.2023. u 09:08 93140
483 Sandra 21.04.2023. u 08:12 20980
484 Milena 20.04.2023. u 22:54 10440
485 Milena 20.04.2023. u 18:01 Winnie Pooh Fliper 4640
486 Branko 20.04.2023. u 17:15 4700
487 Sandra 20.04.2023. u 15:38 165280
488 Sandra 20.04.2023. u 14:55 10920
489 Anastasija 18.04.2023. u 09:32 Winnie Pooh Fliper 1350100
490 Milena 19.04.2023. u 09:32 9830
491 Anastasija 20.04.2023. u 09:32 28245
492 Anastasija 20.04.2023. u 10:32 88460